1. خواص مکانیکی پی وی سی در مقایسه با سایر پلیمرها چگونه است؟

 علت اینکه لوله ها، قطعات ساختمانی و پروفیل ها از مهمترین محصولات پی‌وی‌سی هستند، خواص مکانیکی (از قبیل استحکام کششی و مدول کششی) مطلوب این پلیمر در مقایسه با سایر پلیمرهای پرمصرف می باشد. نمودارهای زیر نشان دهنده برخی از خواص مذکور است.

       یکی از مهمترین خواص مکانیکی پلیمرها استحکام کششی است که در واقع ماکزیمم تنش در واحد سطح مقطع نمونه ی در حال کشش از دو انتها می باشد که سبب شکست نمونه می گردد. در شکل (1) استحکام کششی پی‌وی‌سی در مقایسه با پلیمرهای دیگر نشان داده شده است.

 

مدول کششی (مدول یانگ) که نسبت تنش کششی در واحد سطح مقطع، به میزان افزایش طول نمونه در جهت تنش کششی می باشد نیز از مهمترین خواص مکانیکی پلیمرهاست. این خاصیت در واقع معیاری از میزان تغییر فرم نمونه با اعمال بار در حین کاربری می باشد. در شکل (2) مدول کششی پی‌وی‌سی در مقایسه با پلیمرهای دیگر نشان داده شده است.

 

 

 

        با توجه به اینکه دمای انتقال شیشه ای پی‌وی‌سی 70 درجه سانتیگراد می باشد، محصولات این پلیمر در دمای اتاق استحکام ضربه چندان مطلوبی ندارند. در شکل (3) استحکام ضربه پی‌وی‌سی در مقایسه با پلیمرهای دیگر نشان داده شده است. استحکام ضربه نسبتا پایین پی‌وی‌سی یکی از معایب آن است که به کمک افزودنی های بهبود دهنده استحکام ضربه (نظیر کوپلیمرهای متیل متاکریلات) به راحتی رفع می گردد.

 

 

 

Fatal error: Call to undefined function apache_getenv() in /var/www/vhosts/karalooleh.ir/httpdocs/APPs/DCMS/DCMSUtils/Statistic/tpro.php on line 31